Liefde is een woord dat verschillende betekenissen kan hebben. Enerzijds - als extreem - kan het een zichzelf opofferende en een ander weldaden schenkende houding zijn (agape). Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is. Echte liefde laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden. Dit soort liefde vraagt offers en hard werken. Anderzijds - als extreem - kan het een egoïstische aantrekking zijn tot een persoon of voorwerp waarbij die/dat ander als eigendom wordt beschouwd en men zelfs tot gewelddadigheden en machtsmisbruik overgaat voor eigen genot.

Liefde kan bijvoorbeeld een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. Het is dan een gevoel of emotie. In de sterkste vorm geeft het mensen de indruk dat ze zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven, de indruk dat ze psychologisch afhankelijk zijn van de aanwezigheid.

Liefde kan zich als charitas uiten, een schenking aan een goed doel. Charitas vindt voornamelijk plaats op emotionele grond, gebaseerd op het graag willen helpen bij iets waar men emotioneel betrokken bij is. Het kan echter ook op louter rationele grond gebaseerd zijn.

Sommigen - materialisten - beschrijven liefde als een chemische reactie in de hersenen. Dit gaat dan vooral op voor verliefdheid. Anderen - idealisten - zien liefde als een samenbindende factor in het hele universum: een universele aantrekking tussen al wat is. In deze visie zijn zwaartekracht, elektrische en magnetische aantrekking en afstoting, affiniteit, adhesie, cohesie, kernkrachten, vormen van liefde van de materie. Uiteraard neemt de westerse wetenschap algemeen het eerste standpunt in; menselijke relaties zijn echter zo complex dat ze niet meer voor honderd procent op hormonen te herleiden zijn. De keuze van het voorwerp der liefde kan onderbewust of bewust gemaakt worden op basis van feitelijke overwegingen.

Verliefdheid tussen twee personen kan pas echte liefde worden als beide personen onvoorwaardelijk van elkaar blijven houden ook al kennen ze elkaars gebreken.

In de dierlijke wereld kunnen we liefde waarnemen zoals seksuele drift en nestverzorging.

Er bestaan verschillende typen liefde:

1. Liefde tussen familieleden, de liefde van ouders voor hun kinderen, enz.
2. Liefde voor vrienden, philia
3. Romantische liefde (verliefdheid),
4. Platonische liefde
5. Seksuele liefde, eros
6. Liefde voor zichzelf, narcisme
7. Liefde voor mensen in het algemeen, naastenliefde, charitas
8. Liefde tot een abstractum (bv. waarheidsliefde, taalliefde/taalmin)
9. Liefde voor een voorwerp
10. Liefde voor het vaderland, vaderlandsliefde
11. Liefde tot God. (agapè)
12. Liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht, ook wel: onbaatzuchtelijke liefde'''' genoemd.
13. Onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens (Metta).

Haat wordt ook als een vorm van omgekeerde liefde gezien: een negatieve aantrekking op grond van psychologische projectie van de schaduwzijde van iemand op een ander.

Verkiezing van de geilste vrouw...

cum

Ben jij een echt geile vrouw en wil je weten of jij de geilste bent? Iedere vrouw kan meedoen, leeftijd en uiterlijk doen er niet toe. Vul het formulier meteen in om in te schrijven. Of wil je meer weten, klik dan hier

 

Zoeken

Fistfuck trio

vibratorkopen.nl 

http://www.bdsmstore.nl/